Category Archives: Egyéb

Összehasonlító elemzés 3. rész

Generációk közötti kapcsolat megerősítésének lehetőségei és jó gyakorlatai Közép- Európában – Összehasonlító elemzés 3. rész Bevezető gondolatok „A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje” címmel végeztünk kutatást az EFOP-5.2.2.-17-2017-00048 projekt azonosító számú „A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok Kárpát-medencei kutatása a Hajdúsámsoni Református Egyházközség és a Családpedagógiai Egyesület együttműködésében” pályázati anyaghoz […]

Összehasonlító elemzés 2. rész

Generációk közötti kapcsolat megerősítésének lehetőségei és jó gyakorlatai Közép- Európában – Összehasonlító elemzés 2. rész Bevezető gondolatok „A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje” címmel végeztünk kutatást az EFOP-5.2.2.-17-2017-00048 projekt azonosító számú „A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok Kárpát-medencei kutatása a Hajdúsámsoni Református Egyházközség és a Családpedagógiai Egyesület együttműködésében” pályázati anyaghoz […]

Összehasonlító elemzés 1. rész

Generációk közötti kapcsolat megerősítésének lehetőségei és jó gyakorlatai Közép- Európában – Összehasonlító elemzés 1. rész Bevezető gondolatok „A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje” címmel végeztünk kutatást az EFOP-5.2.2.-17-2017-00048 projekt azonosító számú „A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok Kárpát-medencei kutatása a Hajdúsámsoni Református Egyházközség és a Családpedagógiai Egyesület együttműködésében” pályázati anyaghoz […]

Módszertani kötet összegzés

ÖSSZEGZÉS A pályázat programjainak a témáit, a jó gyakorlatok összegyűjtésének az alapjait a projekt célja határozta meg, a megoldandó társadalmi hiányok és a társadalmi problémák sikeresebb kezelése érdekében. Jó gyakorlat gyűjtemény kiadványunk ajánlható mindazoknak a szakembereknek, akik a gyermekeket nevelő családokkal állnak napi kapcsolatban. Minden nevelési és oktatási intézménynek, szakszolgálatoknak, családsegítőknek, civil szervezeteknek, akik kapcsolatba […]

Módszertani kötet bevezető

BEVEZETŐ GONDOLATOK   A projekt alapja a tradicionális családi szerepek megtartása mellett a mai család kapcsolatainak, szerepének, funkcióinak a megerősítése, érintve azokat a lokális társadalmi és kulturális változásokat, amelyek körülveszik a mai családokat. A pályázat során megvalósuló programokban hangsúlyoztuk a generációk közti kapcsolat erősítését, a családmodell intézményi gyakorlatot, felhívva a figyelmet a társadalmi problémák kezelésére. […]

Nyitrai jó gyakorlat

A közös családi élmények jó gyakorlata – Szlovákiai tapasztalatok, Az iskola és a család kooperatív kapcsolatának jó gyakorlata lehetőségei Nyitrán Ki ajánlja: Nagy Lehocky Zsuzsa Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Szlovákia) Mit ajánl: A családot és az iskolát egy közös cél köti össze – a gyermek legoptimálisabb nevelése. A közös cél érdekében fontos, hogy a két […]

Hajdúnánási jó gyakorlat

Hajdúnánási kincskeresések   Ki ajánlja: Kovácsné dr. Bata Éva Hajdúnánási Óvoda Szivárvány tagintézmény Mit ajánl: A Covid-19 okozta pandémia ideje alatt (2020. március-június) próbált olyan a családok és gyermek számára élvezetes játék lehetőséget kitalálni, amely a helyi, Hajdúnánáson található értékek „kincsek” felfedezésére ösztönzi a családokat. Cél volt a város épített és természeti sajátosságainak megismertetése. A […]

A család társadalmi szerepe jó gyakorlat

A családokkal való együttműködés és a családok megismerése Ki ajánlja: Pivók Lászlóné Gajdár Klára, Családpedagógiai Egyesület esztergomi régióvezetője az Óvodai Nevelés országos szakmai folyóirat munkatársa, aki rendszeres előadója és publikálója a civil szervezetnek. Jelen pályázati projekt nyitó és zárókonferenciáin is tartott előadásokat, belföldi és külhoni tanulmányutakon is járt, szervezett és tartott műhelymunkákat. Többször tudósított a […]

Zentai jó gyakorlat

SZEREPVÁLTÁS, ÁTÁLLÁS   Ki ajánlja: Kulcsár Sarolta, programkoordinátor, Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta, Szerbia Mit ajánl: A család a társadalom alapja, az az egység, ahol a gyerek elsőként tapasztalja meg a valahová tartozás érzését. „A családrendszer az egyén fejlődésének legfontosabb közege, melyben annak tagjai egymásra hatást gyakorolnak, kölcsönösen befolyásolva a másik érzésvilágát, gondolkodását és viselkedését. […]

Olvasóvá nevelés jó gyakorlat

OLVAS(S)UNK?! AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS KÉRDÉSEI Ki ajánlja: Hoványiné Járdán Rita, tanító, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus Mit ajánl: Milyen szerepet játszik a szülői minta a gyermek olvasóvá nevelésében. Kutatásában azt vizsgálta, hogy mi vagy ki hat leginkább a gyermek olvasó felnőtté válására. Kutatási hipotézisként feltételezte, hogy a szülői mintának, a család értékrendjének meghatározó szerepe van a gyerekek […]

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása