Monthly Archives: május 2019

Konferencia 2019.05.18. 12. rész

Szabadi Edit szakértő Jó gyakorlatok a keresztyén kultúra és a nemzeti értékek közvetítésére, és esélynövelő szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében címmel tartotta a program záró előadását. A szakma 2018-tól kiemelten kezeli ezt a témát, fontos a nemzeti identitás fogalma, a keresztyén kultúra, hazaszeretet, szülőföld szeretete, a családokban való felnövekedés joga, a szép, a jó, […]

Konferencia 2019.05.18. 11. rész

A következő előadó Nyitráról Paed Dr. Nagy Lehocky Zsuzsa, PhD volt. A közös családi élmények szerepéről, Szlovákiai tapasztalatokról beszélt. Mérei Ferenc idézetével alapozta témáját: Az együttes élmény ismétlés útján hagyománnyá válik, és már akkor is erősíti az összetartozás érzetét a csoportban, ha a tagok csak utalást tesznek a korábban történtekre. A közös eseményekből közös történetek […]

Konferencia 2019.05.18. 9-10. rész

Bajzáth Mária következő előadásában személyes élményeit és tapasztalatait is bemutatta: a mesés szülői értekezletet, családi tematikus mesealkalmak, havi rendszerességgel, csoport vagy óvodai szinten: Évszakok – Ünnepek (Ünnepváró mesék Advent idején; Tréfás mesék, farsang; Szent Iván éji mesék; Mesék az enyészet havában; Amikor a szülő mesél…: Könyvből, Élőszóval, Munkájáról vagy adott témáról Külön kiemelte a ritmus […]

Konferencia 2019.05.18. 7-8. rész

Bajzáth Mária mesepedagógus, a Népmesekincstár Mesepedagógiai Műhely szakmai vezetője, a Mesék, mesélés a családban; Az intézmények és pedagógusok szerepe és lehetőségei a családok mesélési szokásainak alakításában címmel tartott tartalmas és varázslatos előadást. Bevezetésként szembesített bennünket az olvasási szokások adataival, miszerint kb. 1/3 részben naponta mesélnek, ugyanilyen arányban már csak hetente egyszer, és hasonló arányban soha. […]

Konferencia 2019.05.18. 6. rész

Dr. Pálfi Sándor következő előadásában vázolta, hogy milyen rendszer modellek léteznek, melyikben hogy működhet az óvodák – családi nevelést kiegészítő szerepe. ( katonai modell – iskolai modell – munkahelyi modell – színházi modell – család modell) Rögzítette az óvodakép szükséges elemeit: gyermekközpontú öndefiníció, érzelmi önkifejezés lehetőségét biztosító, szeretet kapcsolatok jellemzik, valódi társas viszonyokra épít, működésében […]

Konferencia 2019.05.18. 5. rész

Dr. Pálfi Sándor tanszékvezető főiskolai tanár (DE GYGYK) A gyermek nevelése a családdal együtt címmel tartott újszerű megközelítésekkel tűzdelt előadást. Felhívta a figyelmet a család mai környezetére, ezek hatásaira, ismertette a család-modell sajátos vonásait, szólt a mai gyermeket nevelő szakemberekről, akiknek szakmai döntést kell hozni a családokkal való együttműködés mértékéről és tartalmáról is. Látókörünkbe hozta, […]

Konferencia 2019.05.18. 4. rész

Pivók Lászlóné következő előadásában segítséget adott a szociokulturális hátrány értelmezéséhez, megértéséhez, a következő kérdésekkel: Mit jelent a kultúra? Miként zajlik a kultúra tanulása? Miért és miként eredményezhet a szülők iskolai végzettsége hátrányos helyzetet gyermekeiknek? Előadásának második részében beszélt a szakemberek és a család feladatairól, a gyermekek fejlődési hátrányainak leküzdésében. Leszögezte, hogy az óvodás gyermek életkorából […]

Konferencia 2019.05.18. 2-3. rész

A konferencia következő előadója Pivók Lászlóné volt, előadásának címe: A korai kötelező óvodakezdés szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek szociális és kulturális hiányosságainak csökkentésében; A szakemberek és a család feladatai a gyermekek fejlődési hátrányainak leküzdésében. A 2015-ös tanévtől már hároméves kortól kötelező óvodába járni, míg korábban elég volt ötévesen beiratkozni. A korhatár leszállítása azért volt fontos, hogy mielőbb […]

Hajdúböszörményi konferencia 2019.05.18. 1. rész

Beszámoló az EFOP-5.2.2-17-2017-00048 pályázati projekt konferenciájáról, melynek témája: A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok: A térségbeli jó gyakorlatok megismerése, összegyűjtése. A családok helyzete, a helyzetük megismerésének lehetőségei, a célzott segítségnyújtás elterjesztése. A generációk közötti kapcsolat megerősítésének lehetőségei. A konferencia 2019. május 18-án került megrendezésre Hajdúböszörményben, Vargáné dr. Nagy Anikó az egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, […]

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása