Category Archives: Egyéb

Disszeminációs tréninget tartottunk Tarcalon – 2020.07.24-25.

Tarcalon a Családpedagógiai Egyesület szervezésében a projekt keretén belül megvalósult disszeminációs tréningünk. A tréningen olyan szakemberek vettek részt, akik részére a projekt eredményeit disszemináltuk. A projekt tartalmaként, a cél a tapasztalatok megosztása volt. Az elhangzott előadások során bemutatásra kerültek a hazai és külhoni jó gyakorlatok, modellértékű programok, amelyek példaértékűek lehetnek a családokkal közvetlenül foglalkozó szakemberek […]

A Globo Tv-n adott interjút egyesületünk elnöke a projektről és a disszeminációs tréning eredményeiről

A programról a Globo televízió, Tarcal készített összefoglalót és tudósított az eseményről. http://www.globotv.hu/11200-a-csalad-egysege-a-legfontosabb “A CSALÁD EGYSÉGE A LEGFONTOSABB!” A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok Kárpát-medencei kutatásainak eredményeiről tartott szakmai tanácskozást a Családpedagógiai Egyesület szakembereknek 2020. július 24-én és 25-én, Tarcalon. Vargáné dr. Nagy Anikó, az egyesület elnöke megnyitó beszédében elmondta: „A XXI. század társadalmi […]

Megtartottuk kompetenciafejlesztő tréningünket Tarcalon – 2020.06.25-26.

A pályázat célja a család társadalmi szerepét erősító jó gyakorlatok kutatása céljából kompeteciafejlesztő tréninget szerveztünk. A projekt az együttműködő partnerek révén határokon átívelő. Cél a nemzetközi (Kárpát-medence) jó gyakorlatok sikeres megismerése, az együttműködés a hazai és külhoni partner szervezetekkel és a műhelymunkák, elektronikus kapcsolattartás, beszélgetések, tanulmányutak során szerzett szakmai tapasztalatok hatékony cseréjének elősegítése. A tréning […]

Kapcsolattartási formák szülők, gyermekek és szakemberek között – Dr. Helena Pataiová írása

A változó társadalmi körülmények – Szlovákiában 1990 „a bársonyos forradalom” után újabb kapcsolattartási formák alakultak ki az együttműködés terén. Múlt hét tükre A tanulók sok esetben elfelejtik mit csináltak aznap vagy a hét folyamán az iskolában. Minden hét utolsó óráján a tanulók egy lapot töltenek ki, melynek neve „Hírek az osztályunkról”. Célja informálni a szülőket […]

Tovább bővül kutatási irodalomjegyzékünk

A határon túli partnerek aktív segítségével megvalósuló annotált bibliográfiai gyűjtemény elkészítésében PaedDr. Helena Pataiová, PhD. (Jedlik Ányos Polgári Társulás, Nyitra) segítette egyesületünk munkáját: Szlovákia ajánlásával az alábbi irodalommal egészítjük ki a készülő bibliográfiai gyűjteményt: Mendelová Eleonóra – Fenyvesiová Lívia CHILD IN THE FAMILY AND SCHOOL ENVIRONMENT A publikáció a családi és iskolai környezet által nyújtott szociális […]

Dr. Helena Pataiová írása

Paed Dr. Helena Pataiová, PhD. – Jedlik Ányos Polgári Társulás, Nitra: Az iskola és a család kooperatív kapcsolatának lehetőségei A családot és az iskolát egy közös cél köti össze – a gyermek legoptimálisabb nevelése. A közös cél érdekében fontos, hogy a két nevelési intézmény együttműködésre törekedjen, kölcsönösen és folyamatosan tájékoztassák egymást a gyermekről. A pedagógusoknak […]

Kiegészült kutatási annotált bibliográfiánk

ANNOTÁLT BIBLIOGRÁFIA A pályázati tartalomnak megfelelően annotált bibliográfiai gyűjtemény szerkesztésébe kezdtünk. A határontúli partnereket és az Egyesület tagjait kértük meg, hogy az elérhetőségükben lévő szakirodalmakat, amelyek a családdal kapcsolatosak (család szerepe, helye a társadalomban, család funkciói, családi nevelés személyiséget erősítő hatása, családi működés zavarai stb.) kutassák fel, és készítsék el annak rövid ismertetését a célközönség […]

A KISFIÚ MEG AZ ÜRES VIRÁGCSERÉP (KOREAI NÉPMESE)

Valamikor réges-régen élt az egyik országban egy bölcs és boldog király. Csupán az keserítette el, hogy megöregedett, és nem voltak gyermekei. Egyszer aztán gondolt egyet: „Kiválasztom az országom legbecsületesebb gyermekét, és örökbe fogadom.” Rögvest megparancsolta, hogy adjanak virágmagvakat minden gyereknek, és kijelentette: – Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, fiammá vagy leányommá fogadom! […]

ÉSZAK HÉT CSILLAGA (KOREAI MESE)

Élt egyszer a régi időkben egy szegény özvegyasszony, hét fiával. A hét fiú nagyon szerette anyját. Télen kijártak a hegyekbe fát vágni, hogy a házukban mindig égjen a tűz, és anyjuk soha ne fázzon éjszakánként. Ám mindig fázott, és nagyon szomorúnak látszott. Hiába tüzelték fel a sok fát télvíz idején, anyjuk mégis mindig reszketett a […]

Demeter Lázár Katalin meséi az Oroszlányi Városi Tv-n

Demeter Lázár Katalin – fejlesztő-, tehetségfejlesztő-, drámapedagógus 2020. április/május „A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.” (Hamvas Béla) A koronavírus járvány időszakában Vujity Tvrtko kezdeményezésére az Oroszlányi Városi TV Esti Meséket közvetít, minden nap 19 órától. A műsort az összes magyar csatorna elkérhette/elkérheti – így az ország több régiójában is követhető. […]

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása