Olvasóvá nevelés jó gyakorlat

  • OLVAS(S)UNK?! AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS KÉRDÉSEI

Ki ajánlja: Hoványiné Járdán Rita, tanító, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus

Mit ajánl:

Milyen szerepet játszik a szülői minta a gyermek olvasóvá nevelésében. Kutatásában azt vizsgálta, hogy mi vagy ki hat leginkább a gyermek olvasó felnőtté válására. Kutatási hipotézisként feltételezte, hogy a szülői mintának, a család értékrendjének meghatározó szerepe van a gyerekek olvasóvá válásában. Az olvasóvá nevelés a családban kezdődik. A vizsgálatot a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában végezte el, harmadik és negyedik osztályos gyerekekkel, 71 fővel (N=71) A mérés során az adatfelvételhez az önkitöltős kérdőíves módszert választotta. A kérdésekre a gyerekek délutáni, tanulássegítő foglalkozások alkalmával adták meg a választ, anonim módon. A kérdőív kérdéseinek jelentős százaléka a család olvasási szokásaira kérdezett rá. A vizsgálati eredményeket elemezve kiderült, hogy a tanulók majdnem felének (45%) rendszeresen felolvasnak otthon, és ezt az esetek többségében a szülő teszi meg. Az is nyilvánvaló, hogy a gyerekek nagy része olvasó szülőt lát maga előtt, így ő maga is ösztönözve van az olvasási tevékenységre. A szülők fontosnak tartják a családban a könyves környezet kialakítását is, amelynek szintén motiváló a hatása. A gyerek az esetek többségében a könyvtárba is szülői segítséggel jut el, így a szülő az, akinek a könyvajánlásait leginkább figyelembe veszi. A felmérésből azt is láthatjuk, hogy a gyerekek legnagyobb százaléka az olvasói élményeit szüleivel szereti leginkább megosztani. A válaszokból leszűrhető volt, hogy a könyv presztízsértéke a megkérdezett gyerekek esetében igen magas. Szívesen kérnek és gyakran kapnak ajándékba könyvet. Ebben is a szülők értékrendje a meghatározó. A kérdőíves vizsgálat családra vonatkozó kérdéseinek válaszai azt támasztják alá, hogy a családi mintának fontos, sőt elsődleges szerepe van az olvasás iránti igény kialakulásában. Mint az élet sok más szegmensében, ezen a területen is a szülői minta, példa hatása dominánsan érzékelhető. A szülők pozitív viszonyulása az olvasási tevékenységhez, az általuk kialakított könyves környezet, valamint az, hogy a családban az olvasás a mindennapi rutin elengedhetetlen része, felkelti a gyermekben a tevékenység iránti kíváncsiságot és ösztönzőleg hat. A szülő szerepe az olvasó felnőtté való válásban meghatározó, elsődleges. Ezt a hatást egészítheti ki az intézmény és a pedagógus a maga eszközeivel. A hármas egység (gyermek-szülő-pedagógus) együttműködve, egymást kiegészítve jelentős eredmények elérésére képes.

Kiknek ajánlható: A család szerepe az olvasóvá nevelésben ajánlható minden felelős szülőnek. A felmérés eredményeinek az ismertetése fontos a felelősséggel nevelő szülők számára. Az adatok egyértelműen támasztják alá a szülők társadalmi felelősségvállalását a következő generáció nevelésében. A szülői szerepek kialakításában és megerősítésében jelentős szerepet kapnak a szülőkkel és családokkal közvetlen kapcsolatban álló intézmények.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása