Monthly Archives: április 2020

Gondolatok a világjárványról, szocializációról, családról

Ismét Bagdy Emőke pszichológus gondolatait osztjuk meg. A környezetszennyezési válság, a természeti katasztrófák már előszelei voltak annak a planetáris krízisnek, amely a természet után most már az emberi természetet, az egészségünket, életünket is megtámadta. A következményekkel kell szembenéznünk! Elidegenedett világ vak erőivel állunk szemben. A munka robotemberévé degradálódtunk, és már az emberi kapcsolatokat is „megette” a […]

A hit – mint közös emberi életben tartó képességünk

Fontosnak tartjuk megosztani Bagdy Emőke pszichológus további gondolatait hitről, reményről, jövőről Az elfelejtett értékeket, dolgokat kell újratanulni: Elkápráztatott minket a természettudomány, ami a természet feletti uralom és életmegváltás ígérete lett. A szekularizáció megindulásával Istent és a hozzá kötődő etikai parancsolatokat az életszabályozás csúcsáról letaszítottuk, helyére a pénz mint mammon került. Az embert ez a materiális dimenzió a megélhetési kényszer […]

Bagdy Emőke pszichológus gondolatai életfegyelemről és megküzdőképességről

Hitről, lélekről, karanténról, társadalmi problémákról és megtanulandó leckékről szóló gondolatok a szeretet- és kapcsolatkártérítés jegyében. „A karantén elviselése is életfegyelem és megküzdőképesség függvénye”.      Vagy képesek vagyunk rehumanizálni az életünket, visszavéve a megsebzett lét-dimenziót, – azaz új etika, emberközpontúvá visszaformált, összetartozásra, összefogásra és kapcsolati értékekre épülő életvezetés, altruizmus, szolidaritás – vagy megsemmisítjük az életet. Az életerőnk, életbátorságunk és […]

Készül annotált kutatási irodalomjegyzékünk

A pályázati tartalomnak megfelelően annotált bibliográfiai gyűjtemény szerkesztésébe kezdtünk. A határontúli partnereket és az Egyesület tagjait kértük meg, hogy az elérhetőségükben lévő szakirodalmakat, amelyek a családdal kapcsolatosak (család szerepe, helye a társadalomban, család funkciói, családi nevelés személyiséget erősítő hatása, családi működés zavarai stb.) kutassák fel, és készítsék el annak rövid ismertetését a célközönség számára. A […]

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása