Author Archives: agnes.liptai

Tovább bővül kutatási irodalomjegyzékünk

A határon túli partnerek aktív segítségével megvalósuló annotált bibliográfiai gyűjtemény elkészítésében PaedDr. Helena Pataiová, PhD. (Jedlik Ányos Polgári Társulás, Nyitra) segítette egyesületünk munkáját: Szlovákia ajánlásával az alábbi irodalommal egészítjük ki a készülő bibliográfiai gyűjteményt: Mendelová Eleonóra – Fenyvesiová Lívia CHILD IN THE FAMILY AND SCHOOL ENVIRONMENT A publikáció a családi és iskolai környezet által nyújtott szociális […]

Dr. Helena Pataiová írása

Paed Dr. Helena Pataiová, PhD. – Jedlik Ányos Polgári Társulás, Nitra: Az iskola és a család kooperatív kapcsolatának lehetőségei A családot és az iskolát egy közös cél köti össze – a gyermek legoptimálisabb nevelése. A közös cél érdekében fontos, hogy a két nevelési intézmény együttműködésre törekedjen, kölcsönösen és folyamatosan tájékoztassák egymást a gyermekről. A pedagógusoknak […]

Kiegészült kutatási annotált bibliográfiánk

ANNOTÁLT BIBLIOGRÁFIA A pályázati tartalomnak megfelelően annotált bibliográfiai gyűjtemény szerkesztésébe kezdtünk. A határontúli partnereket és az Egyesület tagjait kértük meg, hogy az elérhetőségükben lévő szakirodalmakat, amelyek a családdal kapcsolatosak (család szerepe, helye a társadalomban, család funkciói, családi nevelés személyiséget erősítő hatása, családi működés zavarai stb.) kutassák fel, és készítsék el annak rövid ismertetését a célközönség […]

A KISFIÚ MEG AZ ÜRES VIRÁGCSERÉP (KOREAI NÉPMESE)

Valamikor réges-régen élt az egyik országban egy bölcs és boldog király. Csupán az keserítette el, hogy megöregedett, és nem voltak gyermekei. Egyszer aztán gondolt egyet: „Kiválasztom az országom legbecsületesebb gyermekét, és örökbe fogadom.” Rögvest megparancsolta, hogy adjanak virágmagvakat minden gyereknek, és kijelentette: – Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, fiammá vagy leányommá fogadom! […]

ÉSZAK HÉT CSILLAGA (KOREAI MESE)

Élt egyszer a régi időkben egy szegény özvegyasszony, hét fiával. A hét fiú nagyon szerette anyját. Télen kijártak a hegyekbe fát vágni, hogy a házukban mindig égjen a tűz, és anyjuk soha ne fázzon éjszakánként. Ám mindig fázott, és nagyon szomorúnak látszott. Hiába tüzelték fel a sok fát télvíz idején, anyjuk mégis mindig reszketett a […]

Demeter Lázár Katalin meséi az Oroszlányi Városi Tv-n

Demeter Lázár Katalin – fejlesztő-, tehetségfejlesztő-, drámapedagógus 2020. április/május „A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.” (Hamvas Béla) A koronavírus járvány időszakában Vujity Tvrtko kezdeményezésére az Oroszlányi Városi TV Esti Meséket közvetít, minden nap 19 órától. A műsort az összes magyar csatorna elkérhette/elkérheti – így az ország több régiójában is követhető. […]

A KÉT FIVÉR (ZSIDÓ MESE)

Réges-régen élt Izrael földjén két szegény fivér, akik nagyon szerették egymást. A fivérek egy apró földdarabon gazdálkodtak, melyet apjuktól örököltek. A fiatalabb testvérnek volt családja – felesége és három gyermeke; az idősebb fiú azonban nőtlen maradt. A fivérek keményen dolgoztak a földjükön és aratáskor két egyenlő részre osztották szét a terményt. Egy éjszaka, éppen az […]

A LELEMÉNYES TESTVÉREK (ÜZBÉG MESE)

Élt egyszer egy szegény ember a három fiával. Gyakran mondogatta nekik: – Gyermekeim! Nekünk nincs jószágunk, aranyunk, se egyéb vagyonunk. Másféle kincset gyűjtsetek magatoknak: igyekezzetek minél többet tudni, minél több dolgot megérteni. Nagy csorda  helyett leleményesség, arany helyett, tiszta ész legyen a kincsetek. Ha ezt megszerzitek, mindenütt boldogultok, és nem lesztek szegényebbek másoknál. Telt-múlt az […]

AZ ELRABOLT DALOCSKA (ESZKIMÓ MESE)

Beköszöntött a tavasz. A hósármányok visszatértek a melegebb vidékekről a Bering-szoros szikláira. Közülük kettő közvetlenül a tengernél rakott fészket magának. Hósármány mama megtojt, és egyetlen tojáskáján kotlott. Hogy a hideg szél meg ne fújja, még a fészekből is félt kirepülni. Az esőtől testével takarta, étlen-szomjan ült rajta. Végül kikelt a fióka a tojásból. Milyen aranyos, […]

AZ OKOS ANYA (CIGÁNY MESE)

Egyszer volt egy szegény cigányasszony. Télen elment a városba seprűt árulni. Volt két kisgyermeke, nem hagyhatta szegényeket a putriban, ezért magával vitte őket. Eladta a seprűit, és ment hazafelé. Hát, a hólepte mezőn egy farkas iramodik neki. Mondta az asszony a gyermekeknek: – Most aztán kiáltsatok, ahogy csak bírtok: Farkashúst! Farkashúst! És a gyermekek torkuk […]

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása