Author Archives: agnes.liptai

Konferencia 2019.05.18. 7-8. rész

Bajzáth Mária mesepedagógus, a Népmesekincstár Mesepedagógiai Műhely szakmai vezetője, a Mesék, mesélés a családban; Az intézmények és pedagógusok szerepe és lehetőségei a családok mesélési szokásainak alakításában címmel tartott tartalmas és varázslatos előadást. Bevezetésként szembesített bennünket az olvasási szokások adataival, miszerint kb. 1/3 részben naponta mesélnek, ugyanilyen arányban már csak hetente egyszer, és hasonló arányban soha. […]

Konferencia 2019.05.18. 6. rész

Dr. Pálfi Sándor következő előadásában vázolta, hogy milyen rendszer modellek léteznek, melyikben hogy működhet az óvodák – családi nevelést kiegészítő szerepe. ( katonai modell – iskolai modell – munkahelyi modell – színházi modell – család modell) Rögzítette az óvodakép szükséges elemeit: gyermekközpontú öndefiníció, érzelmi önkifejezés lehetőségét biztosító, szeretet kapcsolatok jellemzik, valódi társas viszonyokra épít, működésében […]

Konferencia 2019.05.18. 5. rész

Dr. Pálfi Sándor tanszékvezető főiskolai tanár (DE GYGYK) A gyermek nevelése a családdal együtt címmel tartott újszerű megközelítésekkel tűzdelt előadást. Felhívta a figyelmet a család mai környezetére, ezek hatásaira, ismertette a család-modell sajátos vonásait, szólt a mai gyermeket nevelő szakemberekről, akiknek szakmai döntést kell hozni a családokkal való együttműködés mértékéről és tartalmáról is. Látókörünkbe hozta, […]

Konferencia 2019.05.18. 4. rész

Pivók Lászlóné következő előadásában segítséget adott a szociokulturális hátrány értelmezéséhez, megértéséhez, a következő kérdésekkel: Mit jelent a kultúra? Miként zajlik a kultúra tanulása? Miért és miként eredményezhet a szülők iskolai végzettsége hátrányos helyzetet gyermekeiknek? Előadásának második részében beszélt a szakemberek és a család feladatairól, a gyermekek fejlődési hátrányainak leküzdésében. Leszögezte, hogy az óvodás gyermek életkorából […]

Konferencia 2019.05.18. 2-3. rész

A konferencia következő előadója Pivók Lászlóné volt, előadásának címe: A korai kötelező óvodakezdés szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek szociális és kulturális hiányosságainak csökkentésében; A szakemberek és a család feladatai a gyermekek fejlődési hátrányainak leküzdésében. A 2015-ös tanévtől már hároméves kortól kötelező óvodába járni, míg korábban elég volt ötévesen beiratkozni. A korhatár leszállítása azért volt fontos, hogy mielőbb […]

Hajdúböszörményi konferencia 2019.05.18. 1. rész

Beszámoló az EFOP-5.2.2-17-2017-00048 pályázati projekt konferenciájáról, melynek témája: A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok: A térségbeli jó gyakorlatok megismerése, összegyűjtése. A családok helyzete, a helyzetük megismerésének lehetőségei, a célzott segítségnyújtás elterjesztése. A generációk közötti kapcsolat megerősítésének lehetőségei. A konferencia 2019. május 18-án került megrendezésre Hajdúböszörményben, Vargáné dr. Nagy Anikó az egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, […]

Áprilisban Tihanyban tartottunk műhelymunkát a nevelő közösségek szerepéről, lehetőségeiről a gyermeknevelés feltételeinek biztosításában

A 2019.04.05-én Tihanyban tartott műhelymunka során az alábbi témakörökről beszéltünk: az óvodás gyermek életkorából adódóan kiszolgáltatott – függ a környezetétől! a gyermek a lehető legkorábbi életszakaszától fogva kapjon bátorítást és támogatást az őt érintő döntési folyamatokban; (pl. saját szükségleteinek kielégítése, tevékenységeinek választása, környezetének, napi programjának kialakítása) a család az elsődleges és állandó szociális – nevelő […]

Márciusban ismét Esztergomba látogattunk műhelymunka keretében

2019.03.19-én ismét ellátogattunk Esztergomba, ahol a helyi szakemberekkel a gyermekek, szülők, és nevelési területen dolgozó szakemberek jogairól, kötelességeiről tartottunk megbeszélést, tapasztalatcserét. Elsőként – egyebek mellett – áttekintettük az alábbi jogszabályokat: A gyermekek jogai, a tankötelezettség Pedagógusok és alkalmazottak A pedagógus kötelességei és jogai A szülő kötelességei és jogai A fenntartó kötelezettségei és jogai Ezt követően […]

Esztergomi tanulmányutunk további témái

A tanulmányút során azzal is foglalkoztunk, hogy milyen a család és a nevelési feladatokat ellátó szervezetek kapcsolata, tudnak-e a gyermek érdekében együttműködni, esetleg együtt nevelni?    Fontos azt a légkört kialakítani, amelyben mindkét fél azt érzi, hogy kölcsönösen tanulhatnak egymástól. A szülőnek a gyermekéről vannak olyan tapasztalatai, amelyet a szakembernek is szükséges tudnia és viszont. Ezt […]

Esztergomba látogattunk 2019. január 25-i tanulmányutunk alkalmával

2019.01.25-i, esztergomi utunk során a család és a nevelési területen dolgozó szakemberek kapcsolatáról gyűjtöttünk és osztottunk meg jó gyakorlatokat, a helyi szakemberek szakmai segítése a családokkal való együttműködés korszerű módjaiban témakörben. Elsőként leszögeztük, hogy a szülők szerepe megkérdőjelezhetetlen a kora gyermekkori nevelésben! Sokféle feladatnak kell megfelelnie a családnak, egyebek mellett lehetőséget kell biztosítania a legszorosabb […]

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása