Author Archives: agnes.liptai

Folytattuk kutatásunkkal kapcsolatos műhelymunkánkat – 2020.01.30.

A műhelymunka során folytattuk a korábban elkezdett munkánkat, amelynek során a Kutatási projektmegbeszélés, a kutatás téziseinek egyeztetése témára került sor. A korábbi műhelymunka során a pályázaton belül a Kutatási terv véglegesítése konceptualizáció és operacionalizáció témában egyeztettük a kutatás sikeres elvégzéséhez szükséges metodikai, stratégiai feladatokat. Ezen az alkalommal egyeztettük a kutatás alaptéziseit, a kutatási projekt elméleti […]

Hajdúböszörményben tartottunk műhelymunkát – 2020.01.15.

A 2020. év első műhelymunkája jó alkalmat adott arra, hogy számot adjunk az addig korábban elvégzett feladatainkról. A jelenlévők beszámoltak az elmúlt év eseményeiről, összegeztük a megtartott programokat, felelevenítettük a kellemes emlékeket A műhelymunka során a résztvevőkkel közösen áttekintettük az előttünk álló feladatokat. Számba vettük azokat a tevékenységeket és teendőket, amelyek a projekt megvalósításában várnak […]

Projektünk és kutatásunk kapcsolódása

Jelen projektünkben a családokat közvetlenül érintő témák mentén valósítunk meg kutatásokat, valamint működünk együtt külföldi partnereinkkel. A projekt alapja a tradicionális családi szerepek megtartása mellett a mai család kapcsolatainak, szerepének, funkcióinak a megerősítése kell, hogy legyen. A pályázatban hangsúlyos szerepet kap a tudományos, a civil és az egyházi családbarát szférák összefogása. kiemelten fontos a generációk […]

Elindult kutatásunk!

A Családpedagógiai Egyesület “A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje” címmel végez kutatást az EFOP-5.2.2-17-2017-00048 projekt keretében. A projekt egyik kutatási témája a generációk közötti kapcsolat megerősítésének lehetőségei. A kutatás a pályázati célcsoport körében, számos szakember elérésével zajlik hazai, illetve külföldi partnerek bevonásával. A projektünkben vizsgált fő társadalmi probléma a napjainkban igen […]

Balatonfüredi tanulmányutunk – 2019.07.30-08.01

A három napos tanulmányútra  2019. július 30. és augusztus 1. között Balatonfüreden került sor, 27 fő részvételével. Több témát, több helyszínen, változatos munkaformában dolgoztunk fel, többek között a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely jó gyakorlatait is megismerhettük. A szálláshely teraszán, aulájában, konferenciatermében gyűltünk össze a délelőtti, délutáni és esti programokra, melyeken – egyebek mellett – feldolgozásra kerültek […]

Hajdúsámsoni műhelymunkát szerveztünk a hitéleti nevelésről – 2019.08.04.

2019.08.04-én tartott műhelymunkánk témája a hitéleti nevelés volt. A témával kapcsolatban Szabadi Edit nevelési szakértő volt segítségünkre. A hitéleti nevelés nem egy részterület, hanem átfogja, megalapozza, meghatározza egész hatásrendszerünket. A gyermek személyiségének minden szférájára hat: emocionális, mentális, szociális, szomatikus terület, ismeretanyag, motivációs bázis, stb. A szeretetteljes keresztyén légkör, gondolkodásmód hatja át az élet minden mozzanatát, […]

Beszámoló érsekújvári tanulmányutunkról – 2019.06.27.

Körmöci Katalinnal – az Óvodai Nevelés főszerkesztő asszonyával Érsekújváron jártunk 2019. június 27-én, a Családpedagógiai Egyesület képviseletében, a EFOP-5.2.2-17-2017-00048 pályázati projekt keretében megvalósuló külhoni tanulmányúton. A projekt célja: A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok kárpát-medencei kutatása.  A pályázati együttműködés képviseletében velünk tartott két szakember is, Dr. Nagy Lehocky Zsuzsa PhD. és Dr. Patai Ilona, […]

Konferencia 2019.05.18. 12. rész

Szabadi Edit szakértő Jó gyakorlatok a keresztyén kultúra és a nemzeti értékek közvetítésére, és esélynövelő szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében címmel tartotta a program záró előadását. A szakma 2018-tól kiemelten kezeli ezt a témát, fontos a nemzeti identitás fogalma, a keresztyén kultúra, hazaszeretet, szülőföld szeretete, a családokban való felnövekedés joga, a szép, a jó, […]

Konferencia 2019.05.18. 11. rész

A következő előadó Nyitráról Paed Dr. Nagy Lehocky Zsuzsa, PhD volt. A közös családi élmények szerepéről, Szlovákiai tapasztalatokról beszélt. Mérei Ferenc idézetével alapozta témáját: Az együttes élmény ismétlés útján hagyománnyá válik, és már akkor is erősíti az összetartozás érzetét a csoportban, ha a tagok csak utalást tesznek a korábban történtekre. A közös eseményekből közös történetek […]

Konferencia 2019.05.18. 9-10. rész

Bajzáth Mária következő előadásában személyes élményeit és tapasztalatait is bemutatta: a mesés szülői értekezletet, családi tematikus mesealkalmak, havi rendszerességgel, csoport vagy óvodai szinten: Évszakok – Ünnepek (Ünnepváró mesék Advent idején; Tréfás mesék, farsang; Szent Iván éji mesék; Mesék az enyészet havában; Amikor a szülő mesél…: Könyvből, Élőszóval, Munkájáról vagy adott témáról Külön kiemelte a ritmus […]

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása