Category Archives: Egyéb

Beszámoló érsekújvári tanulmányutunkról – 2019.06.27.

Körmöci Katalinnal – az Óvodai Nevelés főszerkesztő asszonyával Érsekújváron jártunk 2019. június 27-én, a Családpedagógiai Egyesület képviseletében, a EFOP-5.2.2-17-2017-00048 pályázati projekt keretében megvalósuló külhoni tanulmányúton. A projekt célja: A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok kárpát-medencei kutatása.  A pályázati együttműködés képviseletében velünk tartott két szakember is, Dr. Nagy Lehocky Zsuzsa PhD. és Dr. Patai Ilona, […]

Konferencia 2019.05.18. 12. rész

Szabadi Edit szakértő Jó gyakorlatok a keresztyén kultúra és a nemzeti értékek közvetítésére, és esélynövelő szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében címmel tartotta a program záró előadását. A szakma 2018-tól kiemelten kezeli ezt a témát, fontos a nemzeti identitás fogalma, a keresztyén kultúra, hazaszeretet, szülőföld szeretete, a családokban való felnövekedés joga, a szép, a jó, […]

Konferencia 2019.05.18. 11. rész

A következő előadó Nyitráról Paed Dr. Nagy Lehocky Zsuzsa, PhD volt. A közös családi élmények szerepéről, Szlovákiai tapasztalatokról beszélt. Mérei Ferenc idézetével alapozta témáját: Az együttes élmény ismétlés útján hagyománnyá válik, és már akkor is erősíti az összetartozás érzetét a csoportban, ha a tagok csak utalást tesznek a korábban történtekre. A közös eseményekből közös történetek […]

Konferencia 2019.05.18. 9-10. rész

Bajzáth Mária következő előadásában személyes élményeit és tapasztalatait is bemutatta: a mesés szülői értekezletet, családi tematikus mesealkalmak, havi rendszerességgel, csoport vagy óvodai szinten: Évszakok – Ünnepek (Ünnepváró mesék Advent idején; Tréfás mesék, farsang; Szent Iván éji mesék; Mesék az enyészet havában; Amikor a szülő mesél…: Könyvből, Élőszóval, Munkájáról vagy adott témáról Külön kiemelte a ritmus […]

Konferencia 2019.05.18. 7-8. rész

Bajzáth Mária mesepedagógus, a Népmesekincstár Mesepedagógiai Műhely szakmai vezetője, a Mesék, mesélés a családban; Az intézmények és pedagógusok szerepe és lehetőségei a családok mesélési szokásainak alakításában címmel tartott tartalmas és varázslatos előadást. Bevezetésként szembesített bennünket az olvasási szokások adataival, miszerint kb. 1/3 részben naponta mesélnek, ugyanilyen arányban már csak hetente egyszer, és hasonló arányban soha. […]

Konferencia 2019.05.18. 6. rész

Dr. Pálfi Sándor következő előadásában vázolta, hogy milyen rendszer modellek léteznek, melyikben hogy működhet az óvodák – családi nevelést kiegészítő szerepe. ( katonai modell – iskolai modell – munkahelyi modell – színházi modell – család modell) Rögzítette az óvodakép szükséges elemeit: gyermekközpontú öndefiníció, érzelmi önkifejezés lehetőségét biztosító, szeretet kapcsolatok jellemzik, valódi társas viszonyokra épít, működésében […]

Konferencia 2019.05.18. 4. rész

Pivók Lászlóné következő előadásában segítséget adott a szociokulturális hátrány értelmezéséhez, megértéséhez, a következő kérdésekkel: Mit jelent a kultúra? Miként zajlik a kultúra tanulása? Miért és miként eredményezhet a szülők iskolai végzettsége hátrányos helyzetet gyermekeiknek? Előadásának második részében beszélt a szakemberek és a család feladatairól, a gyermekek fejlődési hátrányainak leküzdésében. Leszögezte, hogy az óvodás gyermek életkorából […]

Konferencia 2019.05.18. 2-3. rész

A konferencia következő előadója Pivók Lászlóné volt, előadásának címe: A korai kötelező óvodakezdés szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek szociális és kulturális hiányosságainak csökkentésében; A szakemberek és a család feladatai a gyermekek fejlődési hátrányainak leküzdésében. A 2015-ös tanévtől már hároméves kortól kötelező óvodába járni, míg korábban elég volt ötévesen beiratkozni. A korhatár leszállítása azért volt fontos, hogy mielőbb […]

Áprilisban Tihanyban tartottunk műhelymunkát a nevelő közösségek szerepéről, lehetőségeiről a gyermeknevelés feltételeinek biztosításában

A 2019.04.05-én Tihanyban tartott műhelymunka során az alábbi témakörökről beszéltünk: az óvodás gyermek életkorából adódóan kiszolgáltatott – függ a környezetétől! a gyermek a lehető legkorábbi életszakaszától fogva kapjon bátorítást és támogatást az őt érintő döntési folyamatokban; (pl. saját szükségleteinek kielégítése, tevékenységeinek választása, környezetének, napi programjának kialakítása) a család az elsődleges és állandó szociális – nevelő […]

Márciusban ismét Esztergomba látogattunk műhelymunka keretében

2019.03.19-én ismét ellátogattunk Esztergomba, ahol a helyi szakemberekkel a gyermekek, szülők, és nevelési területen dolgozó szakemberek jogairól, kötelességeiről tartottunk megbeszélést, tapasztalatcserét. Elsőként – egyebek mellett – áttekintettük az alábbi jogszabályokat: A gyermekek jogai, a tankötelezettség Pedagógusok és alkalmazottak A pedagógus kötelességei és jogai A szülő kötelességei és jogai A fenntartó kötelezettségei és jogai Ezt követően […]

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása