Oroszlány jó gyakorlat 2

  • Prevenciós szolgáltatás és a nyári szabadidős programok, korrepetálások jó gyakorlata az oroszlányi önkormányzati szociális szolgálatban

Aki ajánlja: Gombosné Márkus Anita – Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője

Önkormányzati Szociális Szolgálat – Oroszlány egységei

  • Család és Gyermekjóléti Szolgálat
  • Család és Gyermekjóléti Központ
  • Családok Átmeneti Otthona (CSÁO)

Oroszlány város szociális ellátó rendszere, az Önkormányzati Szociális Szolgálat keretein belül, négy telephelyen nyújtja szolgáltatásait. A vonatkozó törvényeknek többségében megfelelő szolgáltatási palettával rendelkezik.

  1. Az idősellátás keretein belül nyújtott szolgáltatás: Étkeztetés, Idősek Nappali Klubja, Házi segítségnyújtás, Időskorúak Gondozóháza.
  2. Hajléktalan ellátás szakmai egységén belül biztosítja: a Nappali melegedő, Éjjeli menedékhely, Népkonyhai ellátást.
  3. A Gyermekjóléti alapellátás feladatai mellett biztosítjuk: Családsegítés, Családok Átmeneti Otthona, Bölcsődei szolgáltatást is.

Olyan szolgáltatásokat is felvállalt az elmúlt időszakban a szolgálat- az igények, problémák megjelenésével összhangban – amelyek az ellátási kötelezettségeken túlmutatnak. Ilyen az összes átmeneti ellátás (Idősek átmeneti ellátása, Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye, Családok Átmeneti Otthona)

Szervezeti változások – korábbi gyermekjóléti szolgálat és a családgondozók helyett lettek a segítői szerepkörben megmaradó családsegítők.

Ellátjuk a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés szociális törvényben megfogalmazott feladatait is.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

– a szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást

– anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését

– a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését

– közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést

– kríziskezelést

– adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújtunk (kiemelve a hátrányos helyzetűeket, halmozottan hátrányos helyzetű családok megsegítését)

Mi vagyunk a gyermekvédelmi ellátás első vonala. A szociális munka eszközeivel, célunk a gyermekek testi, lelki, erkölcsi, érzelmi fejlődését elősegíteni. A szociális segítő munka során feladatunk, hogy képessé tegyük az ügyfelet feladatai megoldására pl. munkavállalásra, a gyermeknevelés nehézségeinek megoldására.

Az átalakítás létrehozta a Központokat, az esetmenedzsereket, akik a hatósági ügyek kapcsán végezték a feladataikat. A központok feladata lett a speciális szolgáltatások nyújtása is. A Központunk által végzendő speciális szolgáltatások az óvodai-iskolai szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat, jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás, szociális diagnózis készítés, adósságkezelés.

A szolgálat telephelyei a település központi területén, jól megközelíthető helyen találhatóak. A telephelyek épületei akadálymentesítettek a szolgáltatást igénybe vevők számára. A szakemberek, megfelelő környezetben, megfelelő technikai és tárgyi eszközökkel tudják végezni a munkájukat. A járásban elvégzendő feladatokhoz rendelkezésre áll a személygépkocsi a dolgozóknak, intézményi sofőrrel. A fizikai közelség és különböző szakmai egységek jó kapcsolata révén, sokszor intézményi kereteken belül tudunk segítséget nyújtani, esetlegesen elhelyezni valakit. pl. idősek átmeneti otthonában, családok átmeneti otthonában.  A szükséges szolgáltatás nyújtásánál is segítséget jelent, hogy a különböző telephelyek fizikailag közel helyezkednek el és ismerik egymást a különböző szolgáltatást nyújtók.  Tisztában vagyunk az intézményi férőhelyekkel és a szolgáltatáshoz jutás feltételeivel. Rendszeres és folyamatos a különböző szakemberek közötti kommunikáció, szakmai megbeszélés. Jó a viszony és a kommunikáció a polgármesteri hivatal szociális osztályával is, amely megkönnyíti a különböző ellátások igénybevételét az ügyfelek számára. A családsegítő és a központ is egy folyosón helyezkedik el a Családok átmeneti Otthona az emeleten, így a szakmai ügyek megbeszélése folyamatos, szoros a nyomon követés és kontroll a konkrét esetek, ügyek kapcsán.

Mit ajánl:

Nagyon fontos szolgálatunknak a prevenciós szolgáltatás és a nyári szabadidős programok, korrepetálások megszervezése. Nagyon jól sikerült az ADHD-s gyermekekkel való foglalkozás megsegítését szolgáló konferencia, ahol kb. 75-fős létszámmal jelentek meg a pedagógusok. Kiemelten figyelünk arra, hogy ne csak akkor kerüljünk a családok, gyermekek látóterébe amikor már a probléma jelentkezik, hanem ismerjék meg a kollégákat a gyermeket nyári sport rendezvény, kézműves foglalkozás, ismeretterjesztő előadás, rendezvény keretében is. Nagyon jól sikerült rendezvényünk volt a sport és játék udvar foglalkozás, a madáretető kiállítás, rajz pályázat stb. A programok szervezésében kiemelt feladat jutott az óvodai – és iskolai szociális segítőknek, akik összekötő és közvetítői feladatot is elláttak a szolgálat és az oktatási intézmények között.

Jó a kapcsolat a városban működő Pedagógiai Szakszolgálattal – sok „közös” gyerekünk, „családunk” van – szakmai napokat, esetmegbeszéléseket tartunk – mindig a gyerek érdekeit szolgálva.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény, valamint pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, vallási közösségek és a magánszemélyek is jelezhetik nekünk a családsegítést nyújtó szolgálatoknak, ha segítésre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

Kiknek ajánlja:

Mindazoknak, akik részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszerben. Törvényi kötelezés is előírja, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell szervezni. Kiemelt feladatunknak tekintjük a jelzőrendszeri tagokkal, a városban működő civil szervezetekkel való jó kommunikációt és együttműködést a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése érdekében. A jó együttműködést jelentősen meghatározza a szereplők személyisége, személyes hozzáállásuk a másikhoz, a feladatvégzéshez. Folyamatosan szükséges egymással kommunikálni, visszajelzést adni stb. Egymás munkáját, véleményét, kompetencia határait tiszteletben tartva és figyelembe véve lehet a jó jelzőrendszeri működést elérni. Bármilyen közös munkához elengedhetetlen az emberségesség. Valamilyen módon pótolhatatlan a civil ember megismerése, hiszen minden ügyfél, jelzőrendszeri tag, szakember mögött egy „hús-vér ember” lakozik.

Az is pozitívum, hogy sokféle szakember dolgozik a szolgálatnál és a saját humán erőforrásainkra támaszkodva tudunk feladatokat, programokat megvalósítani.

Lehetőség van az időben történő és azonnali segítségkérésre és adásra, mely révén a szakemberek saját pozitív személyiségjegyeinek kibontakoztatására is lehetőség van.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása