Nevelési szokások jó gyakorlat

  • ROMA NEM ROMA CSALÁDOK NEVELÉSI SZOKÁSAI

Ki ajánlja: Vargáné Nagy Anikó, Molnár Balázs

Mit ajánl: Roma és nem roma családokkal végzett kutatási adatokra hivatkozva úgy vélik, a roma családokban a nem roma családokhoz hasonlóan a családkép, családszerkezet átalakulása megy végbe. A családi szerepek mindkét esetben átalakulóban vannak. A nagyszülők, az apa vagy az anya szerepe olyan feladatkörökkel bővül, amely korábban nem volt jellemző a családok működésében. A roma családok esetében ezek a változások a vizsgálati eredményekben jól kimutathatóak, ugyanakkor ezekkel az új funkciókkal párhuzamosan megtalálhatóak a tradicionális szerepértelmezések, rögzült hagyományok is.

A vizsgálati eredményeinkhez kapcsolódóan számos javaslat fogalmazható meg a roma kulturális hátterű családok társadalmi integrációjának erősítése érdekében, amelyben az oktatási-nevelési intézményrendszer kiemelt szerepet játszik.

A roma identitású családok megismerése, amelyhez nélkülözhetetlen a lokális társadalmi közeg ismerete is, megkerülhetetlen jelentőségű a pedagógiai folyamatok szervezésében és a globálisabb társadalmi integráció szempontjából is.

Javaslatok:

  • Roma kötődésű kisegítők, diplomával rendelkezők foglalkoztatása a nevelési, oktatási intézményekben
  • Inkluzív nevelés alkalmazása, az intézmények felkészítése ennek maradéktalan megvalósítására
  • A nevelési, oktatási intézmények együttműködése a helyi roma kisebbségi önkormányzattal.
  • A családokkal való partneri viszony kialakítása, a családok megnyerése az intézménnyel való együttműködésben. Szándékosan beszélünk családról és nem csak a szülőket tekintjük partnernek, a gyermek a család komplex rendszerének része. A családok elfogadása, párbeszéd kialakítása a gyermek számára rendkívül fogékony korai formálódó szakaszban.
  • Helyi szinten a megfelelő „jó gyakorlatok” megtalálása, alkalmazása. Figyelembe kell venni, egyrészt, hogy a „jó gyakorlatok” nem minden esetben publikusak a szakma számára illetve nem biztos, hogy máshol is megvalósítható, adaptálható a program. A helyi szintű új utak és módok sikeres és működő felzárkóztatási módokat eredményezhetnek.
  • A nevelési-oktatási intézményben dolgozók romákról meglévő ismereteinek, speciális tudásuknak és tapasztalataiknak a bővítése a lokális roma kötődésű népesség igényeinek megfelelően.
  • Roma nemzetiségi pedagógusok képzése és továbbképzése.

Kiknek ajánlja: A témával kapcsolatos kutatásokat és tanulmányokat ajánljuk mindazoknak a szakembereknek a számára, akik hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családokkal dolgoznak együtt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása