Műhelymunka – Hajdúnánás 2018.08.03.

A program során ismertetésre került a jelenlévő szakemberek számára a projekt célja. A Család-és gyermekvédelmi szolgálat és központban dolgozó szakemberek szociális alapszolgáltatásként végzik a családok segítését, különös tekintettel a rászoruló és a szociálisan érintett, kiszolgáltatott családok részére végeznek segítő tevékenységet.

A szociális ellátórendszerben és bölcsődében dolgozó szakemberek és az érdeklődő szülők számára tartottunk előadást, amelyet megvendégelés követett.

 A projekt fő témája a családok helyzetének a megismerési lehetőségei és így a célzott segítségnyújtás elterjesztése az érintettek számára. A Család-és gyermekvédelmi szolgálat és központban dolgozó szakemberek által végzett társadalmilag hasznos tevékenységnek fontos alapeleme, hogy a hatályos jogszabályi hátteret megismerjék a szociális területen munkát ellátó és családokkal közvetlenül érintkező szociális szakemberek, bölcsődei szakemberek valamint az érintett családok.

A családokat közvetlenül érintő szociális terület rendelkezéseinek betartása a személyi, tárgyi, területi és időbeni joghatás értelmezése fontos ismeret volt.

A hatályos 2013.évi V. Polgári Törvénykönyv (Ptk.) Negyedik- Családjog- könyvének  alapelvei, közül kiemelt figyelmet irányult a 4:2 §  szakaszra.

A gyermek érdekének védelme területére.

(1) A családi jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek.

(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy saját családjában nevelkedjék.

(3) Ha a gyermek nem nevelkedhet saját családjában, akkor is biztosítani kell számára, hogy lehetőleg családi környezetben nőjön fel és korábbi családi kapcsolatait megtarthassa.

(4) A gyermeknek a saját családjában, illetve a családi környezetben nevelkedéséhez és a korábbi családi kapcsolatai fenntartásához fűződő jogát törvényben meghatározott esetben, kivételesen és a gyermek érdekében lehet korlátozni.

A Család-és gyermekvédelmi szolgálat és központban dolgozó szakemberek a szociális ellátórendszerben általában már olyan családokra fókuszálnak, ahol megjelenik a családi életében valamilyen deficit. Ezek általában a szakemberek elmondása szerint anyagi hátrányokból, a család alacsony státusából, a szülői képzettség hiányából, nem megfelelő életvitelből adódtak.

A műhelymunka során nagyon megnyíltak a szülők a kollégák. Elmondták mennyire nehéz sok esetben elvégezni a feladataikat. Igyekezetük ellenére nagyon beszűkült a lehetőségük, pedig a családok kérései irányukba megsokszorozódtak az elmúlt időkben és ez a folyamat csak rosszabb lesz. A bölcsődében dolgozók elmondták, hogy olyan szülők gyermekei is jelentkeznek intézményi ellátásra, akiknek ez helyzetükből adódóan – otthon vannak, nem dolgoznak, vagy nem a jogszabály által kötelezően ellátásra (egészségügyi, rendőri szervek stb)- ellátásra nem feltétlen jogosultak. A kollégák nem vállalják be a családokkal a konfrontálódást, így megfogalmazódott a részükről, hogy szükségük van módszertani segítségre, útmutatásra, irányelvekre, hogy még hatékonyabban tudják végezni a társadalmilag hasznos tevékenységüket.

Láthatóvá vált az, hogy a családi nevelésben is jelentős segítségre szorulnak a szülők. A közvetlen tanácsadás, nevelési célzatú előadások szervezésével szeretnének a jövőben aktív támogatást nyújtani és gyermeknevelési stratégiák felvázolását biztosítani a szülőknek.

Személyes jogi kérdések megválaszolására is sor került a programon.

A műhelymunka lehetőségét nagyon építőnek, hasznosnak ítéljük meg, amely lehetőségre igényt tartanak mind a szakemberek és a családok.

A program eredménye illeszkedve a projekt céljaihoz, hogy az itt áttekintett témák disszeminálásra kerüljenek, a család társadalmi szerepét erősítő és közvetítő szakemberek számára. A projekt céljának megvalósításához járul hozzá, hogy a megbeszélt témákat, és összegyűjtött anyagokat a szakemberek beépítsék a mindennapi gyakorlatukba.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása