Category Archives: Hírek

Márciusban Mátészalkán hívtuk össze szakembereinket újabb műhelymunka keretében – 2020.03.10.

2020.03.10-én Mátészalkán szerveztük meg következő műhelymunkánkat. A műhelymunka során folytattuk a korábban megkezdett munkánkat: A „család, családi kapcsolatok, szerepek, család-intézmény kapcsolata, együttműködés a családdal” témában a releváns szakirodalmak összegyűjtése az érintett országokban II. annotált bibliográfiai gyűjtemény elkészítése témában. A határon túli partnerek aktív segítségével összegyűjtött szakirodalmak hosszú listájából igyekeztünk kiválogatni azokat a tanulmányokat, könyveket, könyvfejezeteket, […]

Elindítottuk on-line kérdőívünket hazai és külföldi szakemberek körében

„A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje” címmel az EFOP-5.2.2-17-2017-00048 projekt keretében végzünk kutatást. A kutatás határokon átívelő jellege miatt on-line kérdőívet hoztunk létre a projektben, amelyek segítségével vizsgálni tudjuk a kiválasztott társadalmi problémák nagyságát, jellegét, a szakértők javaslatait és véleményét. A kérdőív kitöltésével a célcsoport szakemberei ehhez a kutatómunkához nyújtanak számunkra […]

Márciusban Hajdúböszörményben tartottunk kutatásunkkal kapcsolatos műhelymunkát – 2020.03.07.

2020.03.07-én Hajdúböszörményben szerveztük meg újabb műhelymunkánkat. A műhelymunka a Kérdőív egyeztetése témában folyt. A standardizált kérdőív elkészítésének az alapja az előzetesen feldolgozott szakirodalom és az ennek során felmerült és megválaszolandó kérdések. A határon túli partnerek ajánlásai alapján a következő szakirodalmi listát állítottuk össze. Megállapítottuk, és a résztvevők mindegyike megegyezett abban, hogy a szakirodalom áttekintése tekintélyes […]

Februárban Mátészalkán szerveztük meg partnereinkkel soron következő műhelymunkánkat – 2020.02.07.

2020.02.07-én Mátészalkára látogattunk, ahol projektpartnereinkkel közös műhelymunkát szerveztünk meg. A műhelymunka témája A „család, családi kapcsolatok, szerepek, család-intézmény kapcsolata, együttműködés a családdal” témában a releváns szakirodalmak összegyűjtése az érintett országokban I. annotált bibliográfiai gyűjtemény elkészítése volt. Módszerünk a szakirodalom felkutatása, a téma szakirodalmának rövid összefoglalója. A releváns szakirodalom feltárásában és egybegyűjtésében nagy segítségünkre voltak a […]

Folytattuk kutatásunkkal kapcsolatos műhelymunkánkat – 2020.01.30.

A műhelymunka során folytattuk a korábban elkezdett munkánkat, amelynek során a Kutatási projektmegbeszélés, a kutatás téziseinek egyeztetése témára került sor. A korábbi műhelymunka során a pályázaton belül a Kutatási terv véglegesítése konceptualizáció és operacionalizáció témában egyeztettük a kutatás sikeres elvégzéséhez szükséges metodikai, stratégiai feladatokat. Ezen az alkalommal egyeztettük a kutatás alaptéziseit, a kutatási projekt elméleti […]

Hajdúböszörményben tartottunk műhelymunkát – 2020.01.15.

A 2020. év első műhelymunkája jó alkalmat adott arra, hogy számot adjunk az addig korábban elvégzett feladatainkról. A jelenlévők beszámoltak az elmúlt év eseményeiről, összegeztük a megtartott programokat, felelevenítettük a kellemes emlékeket A műhelymunka során a résztvevőkkel közösen áttekintettük az előttünk álló feladatokat. Számba vettük azokat a tevékenységeket és teendőket, amelyek a projekt megvalósításában várnak […]

Projektünk és kutatásunk kapcsolódása

Jelen projektünkben a családokat közvetlenül érintő témák mentén valósítunk meg kutatásokat, valamint működünk együtt külföldi partnereinkkel. A projekt alapja a tradicionális családi szerepek megtartása mellett a mai család kapcsolatainak, szerepének, funkcióinak a megerősítése kell, hogy legyen. A pályázatban hangsúlyos szerepet kap a tudományos, a civil és az egyházi családbarát szférák összefogása. kiemelten fontos a generációk […]

Elindult kutatásunk!

A Családpedagógiai Egyesület “A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje” címmel végez kutatást az EFOP-5.2.2-17-2017-00048 projekt keretében. A projekt egyik kutatási témája a generációk közötti kapcsolat megerősítésének lehetőségei. A kutatás a pályázati célcsoport körében, számos szakember elérésével zajlik hazai, illetve külföldi partnerek bevonásával. A projektünkben vizsgált fő társadalmi probléma a napjainkban igen […]

Balatonfüredi tanulmányutunk – 2019.07.30-08.01

A három napos tanulmányútra  2019. július 30. és augusztus 1. között Balatonfüreden került sor, 27 fő részvételével. Több témát, több helyszínen, változatos munkaformában dolgoztunk fel, többek között a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely jó gyakorlatait is megismerhettük. A szálláshely teraszán, aulájában, konferenciatermében gyűltünk össze a délelőtti, délutáni és esti programokra, melyeken – egyebek mellett – feldolgozásra kerültek […]

Hajdúsámsoni műhelymunkát szerveztünk a hitéleti nevelésről – 2019.08.04.

2019.08.04-én tartott műhelymunkánk témája a hitéleti nevelés volt. A témával kapcsolatban Szabadi Edit nevelési szakértő volt segítségünkre. A hitéleti nevelés nem egy részterület, hanem átfogja, megalapozza, meghatározza egész hatásrendszerünket. A gyermek személyiségének minden szférájára hat: emocionális, mentális, szociális, szomatikus terület, ismeretanyag, motivációs bázis, stb. A szeretetteljes keresztyén légkör, gondolkodásmód hatja át az élet minden mozzanatát, […]

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása