Category Archives: Hírek

A KÉT FIVÉR (ZSIDÓ MESE)

Réges-régen élt Izrael földjén két szegény fivér, akik nagyon szerették egymást. A fivérek egy apró földdarabon gazdálkodtak, melyet apjuktól örököltek. A fiatalabb testvérnek volt családja – felesége és három gyermeke; az idősebb fiú azonban nőtlen maradt. A fivérek keményen dolgoztak a földjükön és aratáskor két egyenlő részre osztották szét a terményt. Egy éjszaka, éppen az […]

A LELEMÉNYES TESTVÉREK (ÜZBÉG MESE)

Élt egyszer egy szegény ember a három fiával. Gyakran mondogatta nekik: – Gyermekeim! Nekünk nincs jószágunk, aranyunk, se egyéb vagyonunk. Másféle kincset gyűjtsetek magatoknak: igyekezzetek minél többet tudni, minél több dolgot megérteni. Nagy csorda  helyett leleményesség, arany helyett, tiszta ész legyen a kincsetek. Ha ezt megszerzitek, mindenütt boldogultok, és nem lesztek szegényebbek másoknál. Telt-múlt az […]

AZ ELRABOLT DALOCSKA (ESZKIMÓ MESE)

Beköszöntött a tavasz. A hósármányok visszatértek a melegebb vidékekről a Bering-szoros szikláira. Közülük kettő közvetlenül a tengernél rakott fészket magának. Hósármány mama megtojt, és egyetlen tojáskáján kotlott. Hogy a hideg szél meg ne fújja, még a fészekből is félt kirepülni. Az esőtől testével takarta, étlen-szomjan ült rajta. Végül kikelt a fióka a tojásból. Milyen aranyos, […]

AZ OKOS ANYA (CIGÁNY MESE)

Egyszer volt egy szegény cigányasszony. Télen elment a városba seprűt árulni. Volt két kisgyermeke, nem hagyhatta szegényeket a putriban, ezért magával vitte őket. Eladta a seprűit, és ment hazafelé. Hát, a hólepte mezőn egy farkas iramodik neki. Mondta az asszony a gyermekeknek: – Most aztán kiáltsatok, ahogy csak bírtok: Farkashúst! Farkashúst! És a gyermekek torkuk […]

A BOLDOG EMBER INGE (MAGYAR MESE)

Egyszer volt, nem is nagyon régen, nem is a világvégén, hanem itt, ebben a mi görbe országunkban, volt egy király, de nem akármilyen király ám, hanem jóságos is, igazságos is. Aztán ez a király egyszer igen megbetegedett. Nagy bánat emésztette. Az lehetett a baja, hogy mindenhonnan csak panaszt hallott: nem elég fehér a kenyér az […]

Bajzáth Mária mesék

Népmesék családokról családoknak BAJZÁTH MÁRIA, mesepedagógus által válogatva a Családpedagógiai Egyesület tagjainak, családoknak, érdeklődő és a mesét kedvelő közönségnek. Hét mesét válogatott boldog családokról, a világ mesekincstárából, a Kolibri Kiadó hozzájárulását adta a megjelenéshez. „Vezetem a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhelyt, amely az érdeklődő pedagógusoknak, könyvtárosoknak, gyerekekkek és mesékkel foglalkozó szakembereknek, és szülőknek  ad lehetőséget arra, hogy […]

Gondolatok a világjárványról, szocializációról, családról

Ismét Bagdy Emőke pszichológus gondolatait osztjuk meg. A környezetszennyezési válság, a természeti katasztrófák már előszelei voltak annak a planetáris krízisnek, amely a természet után most már az emberi természetet, az egészségünket, életünket is megtámadta. A következményekkel kell szembenéznünk! Elidegenedett világ vak erőivel állunk szemben. A munka robotemberévé degradálódtunk, és már az emberi kapcsolatokat is „megette” a […]

A hit – mint közös emberi életben tartó képességünk

Fontosnak tartjuk megosztani Bagdy Emőke pszichológus további gondolatait hitről, reményről, jövőről Az elfelejtett értékeket, dolgokat kell újratanulni: Elkápráztatott minket a természettudomány, ami a természet feletti uralom és életmegváltás ígérete lett. A szekularizáció megindulásával Istent és a hozzá kötődő etikai parancsolatokat az életszabályozás csúcsáról letaszítottuk, helyére a pénz mint mammon került. Az embert ez a materiális dimenzió a megélhetési kényszer […]

Bagdy Emőke pszichológus gondolatai életfegyelemről és megküzdőképességről

Hitről, lélekről, karanténról, társadalmi problémákról és megtanulandó leckékről szóló gondolatok a szeretet- és kapcsolatkártérítés jegyében. „A karantén elviselése is életfegyelem és megküzdőképesség függvénye”.      Vagy képesek vagyunk rehumanizálni az életünket, visszavéve a megsebzett lét-dimenziót, – azaz új etika, emberközpontúvá visszaformált, összetartozásra, összefogásra és kapcsolati értékekre épülő életvezetés, altruizmus, szolidaritás – vagy megsemmisítjük az életet. Az életerőnk, életbátorságunk és […]

Készül annotált kutatási irodalomjegyzékünk

A pályázati tartalomnak megfelelően annotált bibliográfiai gyűjtemény szerkesztésébe kezdtünk. A határontúli partnereket és az Egyesület tagjait kértük meg, hogy az elérhetőségükben lévő szakirodalmakat, amelyek a családdal kapcsolatosak (család szerepe, helye a társadalomban, család funkciói, családi nevelés személyiséget erősítő hatása, családi működés zavarai stb.) kutassák fel, és készítsék el annak rövid ismertetését a célközönség számára. A […]

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása