Category Archives: Egyéb

Műhelymunka 3. előadás – Külhoni jó gyakorlatok – 2018.10.06.

A műhelymunka harmadik részében Külhoni jó gyakorlatok bemutatására került sor, a pályázat külföldi partnereitől. A nyitrai partnerszervezet részéről megismerhettünk egy jó gyakorlatot a kortárs mesék bevonásáról. Nagyváradról ketten is megosztották tapasztalataikat, egyrészt a gyermekvédelmi ellátás helyzetéről, másrészt az SNI gyermekek inkluzív oktatásáról, szociális kompetenciáinak fejlesztéséről. Ezzel összefüggésben került ismertetésre a Vajdasági roma és hátrányos helyzetű […]

Műhelymunka 2. előadás – Jó gyakorlatok protokoll- 2018.10.06.

Először áttekintettük a magyarországi jó gyakorlatok protokollját, majd gondolatébresztőt kaptunk más tapasztalatok, példák központi protokoll nélküli megosztásáról. Fantasztikus, karizmatikus előadó varázsolt bennünket a népmesék birodalmába, akitől – egyebek mellett – megtudhattuk azt is, hogyan állhat a népmese a nevelés szolgálatában. A mese minden nép természetes alapú műveltségében jelen van, ami jelzi, hogy egyik legalapvetőbb szellemi […]

Műhelymunka a család társadalmi szerepéről 2018.10.06.

Pivók Lászlóné előadása A család társadalmi szerepéről, a magyar óvoda családképeiről adott a projekt kutatásához fontos alapértelmezéseket a megjelent szakemberek részére. Kiemelésre került a család szerepénél az együvé tartozás fontossága! A család funkcióinak elemző áttekintését követően szó esett a család anyagi helyzetének szerepéről a gyermekkori magatartászavarok kialakulásában. Ehhez kapcsolódóan tágabb kitekintésben került újragondolásra a szegénység, […]

Tanulmányút – 2018.09.28-30.

A Hajdúsámsoni Református Egyházközség  “A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok kárpát-medencei kutatása a Hajdúsámsoni Református Egyházközség és a Családpedagógiai Egyesület együttműködésében” c. projekt keretében történő gyülekezeti tanulmányutat szervezett a program szakmai tervében foglalt konzorciumi feladatok és célok teljesítése érdekében. A program másik célja a gyülekezetben élők családi pozíciójának erősítése, egymás családtagjainak megismerése, egyes családok […]

Csenger tanulmányút

Program/rendezvény: belföldi tanulmányút Helyszín: Csenger Időpont: 2018. 09. 11.   A belföldi tanulmányút a projektben kiemelten szükséges. A csengeri Biztos Kezdet Gyermekház meglátogatásának a célja az volt, hogy a helyi viszonyok feltérképezése és megismerése során hasznos tapasztalatokra tegyünk szert. A Biztos kezdet Gyermekházak összefogással segíthetik a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását, az adott településen kihasználva a […]

Műhelymunka – 2018.08.27. Hajdúböszörmény

A műhelymunka során a projekt témájával közvetlen kapcsolatban álló szakirodalmi összefoglaló gyűjtemény összeállítására került sor, azaz a határon innen és túl a család társadalmi szerepét megerősítő témában feldolgozott szakirodalmak összegyűjtésére. Ennek érdekében először meghatároztuk azokat a lépéseket, melyek elengedhetetlenek ehhez: pedagógiai informatika ismerete keresőprogramok használata kulcsszavak jegyzetelési technika beazonosításra kerültek a témában számbavehető irodalmak A […]

Hajdúböszörmény műhelymunka

Program/rendezvény: műhelymunka Helyszín: Hajdúböszörmény Időpont: 2018. 08. 24.   A műhelymunkán a Családok Átmeneti Otthonának szakmai egységvezetőjével és a munkatársakkal, szülőkkel találkoztunk. Témaként az otthonban élő gyermekek és szüleik kommunikációjának fejlesztését dolgoztuk fel. A Családok Átmeneti Otthona szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került, otthontalanná vált családokat fogad, (HH és halmozattan hátrányos helyzetűek […]

Oroszlány műhelymunka

Program/rendezvény: műhelymunka Helyszín: Oroszlány Időpont: 2018. 08. 17.   A műhelymunkán az oroszlányi Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjével és munkatársaival találkoztunk. Témaként a prevenciós szolgáltatás, a nyári szabadidős programok, a korrepetálások jó gyakorlata került feldolgozásra. Olyan szolgáltatásokat is felvállalt az elmúlt időszakban a szolgálat- az igények, problémák megjelenésével összhangban – amelyek az ellátási kötelezettségeken […]

Műhelymunka – Hajdúnánás 2018.08.03.

A program során ismertetésre került a jelenlévő szakemberek számára a projekt célja. A Család-és gyermekvédelmi szolgálat és központban dolgozó szakemberek szociális alapszolgáltatásként végzik a családok segítését, különös tekintettel a rászoruló és a szociálisan érintett, kiszolgáltatott családok részére végeznek segítő tevékenységet. A szociális ellátórendszerben és bölcsődében dolgozó szakemberek és az érdeklődő szülők számára tartottunk előadást, amelyet […]

MesÉLŐ erdő – belföldi tanulmányút – 2018.07.21-22.

2018.07.21-22-én Erdőspusztán szerveztünk belföldi tanulmányutat. A pályázat célja a család társadalmi szerepét erősító jó gyakorlatok kutatása. Azoknak a modellértékű programoknak a rátalálása, amelyek alkalmasak arra, hogy megismertessük az érdeklődő szakemberekkel, akik azt elsajátíthatják és adaptálhatják. A pályázat tartalmának és céljainak megfelelően tanulmányutat tartottunk az érdeklődő szakemberek számára a Családpedagógiai Egyesület által javasolt „mesÉLŐ erdő” jó […]

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása