Category Archives: Egyéb

Esztergomi tanulmányutunk további témái

A tanulmányút során azzal is foglalkoztunk, hogy milyen a család és a nevelési feladatokat ellátó szervezetek kapcsolata, tudnak-e a gyermek érdekében együttműködni, esetleg együtt nevelni?    Fontos azt a légkört kialakítani, amelyben mindkét fél azt érzi, hogy kölcsönösen tanulhatnak egymástól. A szülőnek a gyermekéről vannak olyan tapasztalatai, amelyet a szakembernek is szükséges tudnia és viszont. Ezt […]

Esztergomba látogattunk 2019. január 25-i tanulmányutunk alkalmával

2019.01.25-i, esztergomi utunk során a család és a nevelési területen dolgozó szakemberek kapcsolatáról gyűjtöttünk és osztottunk meg jó gyakorlatokat, a helyi szakemberek szakmai segítése a családokkal való együttműködés korszerű módjaiban témakörben. Elsőként leszögeztük, hogy a szülők szerepe megkérdőjelezhetetlen a kora gyermekkori nevelésben! Sokféle feladatnak kell megfelelnie a családnak, egyebek mellett lehetőséget kell biztosítania a legszorosabb […]

Újabb tanulmányutunk során Érpatakra látogattunk

2018.10.29-én az érpataki Roma Kisebbségi Önkormányzat és a polgármester asszony részvételével tartottuk meg szakmai tanácskozásunkat Érpatakon. Az érintett szakemberekkel áttekintettük saját intézményükben a roma identitású családok nevelési szokásait, szociálizációs sajátosságait, a családokat érintő jellemzőket, attitűdöt. A témával kapcsolatos kutatási adatokat tekintettünk át, amelyek releváns információval szolgálhatnak az érintettek számára. Összegyűjtöttük azokat a helyi tapasztalatokat, amelyeket […]

Nagyváradi tanulmányutunk

A projekt keretében 2018.10.20-án ellátogattunk Nagyváradra, ahol partnereink – Ovisuli Egyesület és a nagyváradi Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat – szakembereivel közösen a helyi jó gyakorlatok megismerését tűztük ki célul. A határon túli partnerek megismertettek bennünket egyesületeik szakmai sajátosságaival. Bepillantást nyertünk a két partner hétköznapi tevékenységébe, szakmai sajátosságaiba, valamint bemutatták számunkra helyi politikai beágyazottságukat is. Ez utóbbi […]

Műhelymunka: A bennünket körülvevő világ – Család, barátok, ellenfelek (biztonság, félelem, erők)

2018.10.13-án tartott harmadik műhelymunkánk témája “A bennünket körülvevő világ  – Család, barátok, ellenfelek (biztonság, félelem, erők) A műhelymunka során komplex mesefoglalkozásokat szerveztünk a témához kapcsolódóan. A folytatásban állatokról szóló mesék, állathangutánzók megismerésével is foglalkoztunk, ezek funkcióiról, a gyermek világában betöltött szerepeiről beszéltünk. Ezután gyakorlatokkal folytattuk „Mindennel tudjak beszélni, ami él…” . Mesék- gyakorlatok-játékok szekció során […]

Testtudat, testfogalom, testkép fejlesztése – Műhelymunka 2018.10.13.

Második műhelymunkánk témája a Népmesekincstár Mesepedagógia és a Népmesekincstár Mesegyűjtemények világa volt. A meséken keresztül elérhető eszközöket, módszereket elemeztük. Mesélni és mesét hallgatni mindenki tud. Megismerkedtünk a meséléssel, mint rítussal és a népmesével abból a szempontból, hogy  választ ad a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre. A téma kapcsán előadásokat hallgattunk meg a játékokkal történő képzelet, képalkotó képességek […]

„Példázatot, mesét kevésbe ne végy!” 2018.10.13. hajdúböszörményi műhelymunka

TÉMA: Bevezető interaktív előadás „Példázatot, mesét kevésbe ne végy!” A Népmesekincstár a nevelés, tanítás, képességfejlesztés szolgálatában. Öröm, élményalapú tanulás és tudásátadás. A népmesék és népköltészeti alkotások komplex egysége. Ismerkedő és névjátékok, gyakorlatok, népmesék a témához kapcsolódóan. Népmesék, életmesék, valóság, képzelet „Rólad szól a mese, csak a név más…” A történetmesélő ember. A történetmesélő pedagógus. Mesékben […]

Műhelymunka 2018.10.12. – workshop 2.

Beszámoló az EFOP-5.2.2-17-2017-00048 pályázati projek 2018. október 12 -én megtartott második workshopjáról A workshop témája: A mesemondás, mesehallgatás szerepe a kisgyermekek tanulásában. Az alábbi kérdéseket jártuk körbe, interaktív előadás keretében, sok gyakorlati példa segítségével: Miért, mit, hogyan, kinek, mikor mesélünk? Hogyan és mit tanít a népmese? Hogyan és mit tanul az óvodás gyerek? Mit jelent […]

Műhelymunka 2018.10.12. – workshop 1.

Beszámoló az EFOP-5.2.2-17-2017-00048 pályázati projekt 2018. október 12 -én megtartott 1. workshopjáról A workshop témája: A játékszükséglet kielégítése, mint a tevékenységben megvalósuló tanulás. Alapozásként áttekintettük a kisgyermekek kiemelt játékszükségleteit. Ilyenek – többek között – a gyermeki „hipotézisek” kipróbálása, ellenőrzése; az „átváltozás”, az interaktivitás szükséglete, és a saját maguk által kialakított játszó tér szükségessége. További boncolásra került […]

Külföldi tanulmányutunk során Nyitrára látogattunk

2018.10.10-én  a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógusképző Intézetében, a Jedlik Ányos Polgári Társulás meghívására szerveztük meg első külföldi tanulmányutunkat. Dr. Balla István, a szlovákiai civil szervezet elnöke és Dr. Patai Ilona, a civil szervezet tagja, és az Intézet tanára fogadtak szeretettel. Beszélgettünk a projekt témájáról, majd 2 órás előadás következett a meghívott érintett területeken dolgozó […]

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása